Ajankohtaista hygieniapassista

Ajankohtaista hygieniapassista


Hygieniapassi.fi oli mukana Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestämässä osaamistestaajien koulutuksessa 08.05.2015.

Hygieniapassista

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, mikäli työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan taannehtivasti myös aiemmat elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty. Hygienipassin suorittamiseen ei ole alaikärajaa.

Hygieniapassi lukuina

Yhä useampi suorittaa hygieniapassin nykyistä tai tulevaa työtään varten. Hygieniapassi suoritetaan tekemällä hygieniapassitesti, joka koostuu 40 oikein/väärin -väittämästä. 1.2.2012 – 21.4.2015 välillä hygieniapassitestejä järjestettiin noin 153 000 kpl ympäri Suomen, joista erityistilannetestejä oli noin 13 000 kpl (8,5 %). Keskimäärin testitilaisuuksia on lähes 12 000 vuosittain. Erityistilannetestit ovat tyypillisimmin hygieniapassitestejä muulla kuin suomen/ruotsin kielellä, suullisia testejä, testejä tulkin kanssa tai testejä pistekirjoituksella.

Hygieniapassijärjestelmää hallinnoi ja valvoo Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, joten hygieniapassitestejä voidaan järjestää vain Suomen rajojen sisäpuolella. Hygieniapassitestit järjestävät ja hygieniapassit myöntävät Eviran hyväksymät osaamistestaajat, joita on ympäri Suomea noin 2000 henkilöä. Vuonna 2014 hygieniapasseja myönnettiin noin 70 000 kpl ja vuosittainen luku on keskimäärin noin 75 000 kpl. Suomessa on pian jo miljoona hygieniapassin suorittanutta ihmistä.

Hygieniapassin voi saada myös suoritetun tutkinnon perustella. 1.2.2012 – 21.4.2015 välisenä aikana tutkintotodistuksen perusteella on myönnetty yli 30 000 hygieniaosaamistodistusta. Hyväksyttäviä tutkintoja, joiden perusteella hygieniapassi voidaan myöntää, ovat elintarvikehygieenisen perusosaamisen sisällön sisältävät tutkinnot sekä niihin rinnastettavat tutkinnot. Näitä ovat esimerkiksi elintarvike-, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä kaupan ja hallinnon alan tutkinnot. Lisätietoja hygieniapassin myöntämisestä tutkintotodistuksen perusteella ja hyväksyttävistä tutkinnoista Hygieniapassi.fi:n sivuilta.

IMG_0645

Suomessa toimii noin 2000 Eviran hyväksymää osaamistestaajaa, jotka järjestävät hygieniapassitestejä ja myöntävät hygieniapasseja. Hygieniapasseja myönnetään hygieniapassitestin hyväksytysti suorittaneille vuosittain noin 75 000 kpl.

+ Ei kommentteja

Lisää kommentti