Mitä omavalvonta on?

Mitä omavalvonta on?


Omavalvonnan idea on yksinkertainen. Ravintola tai vaikkapa makkaratehdas tekee itselleen suunnitelman, jolla oman toiminnan turvallisuus varmistetaan ja riskit kierretään mahdollisimman kaukaa. Kun suunnitelmaa toteuttaa jokainen työntekijä, voi asiakas herkutella hyvillä mielin.

Ammattikeittiöillä on velvollisuus omavalvontaan

Moni fakta pätee sekä kotona että ammattikeittiössä. Mikrobit pääsevät lisääntymään, jos ruokaa säilytetään liian lämpimässä. Henkilökohtainen hygienia vaikuttaa ruoan turvallisuuteen. Ammattikeittiössä hygieniaa seurataan kuitenkin kotioloja tarkemmin, muun muassa mittaamalla lämpötiloja. Näin pidetään huolta siitä, että ruoka pysyy turvallisena, vaikka ihmiset vaihtuisivat tai jääkaappi reistailisi.

Omavalvonta on uusi sana monelle, joka tulee alalle ensimmäistä kertaa, tai opiskelee hygieniapassitestiä varten harrastusmielessä. Alan ammattilaisille se on kuitenkin tuttu juttu ja osa jokaista työpäivää.

Mitä omavalvonta tarkoittaa?

Omavalvonnan idea on simppeli: ravintola, makkaratehdas tai muu elintarvikealan toimija valvoo itse sitä, että se toimii turvallisesti. Omavalvontaa tarvitaan, sillä meillä on paljon yhteisiä määräyksiä, mutta jokainen elintarvikehuoneisto ja työpaikka poikkeaa hiukan toisistaan. Mitä elintarvikkeita käsitellään? Onko lounas pöytiintarjoiltu vai buffet-muotoinen? Omavalvonta punoo talon omat tavat yhteen säädösten kanssa, ja toimii samalla ohjeena työntekijöille.

Omavalvonta on suunnitelma ja käytäntöä

Suunnitelma, käytäntö ja seuranta

Omavalvonta tarkoittaa kahta asiaa:

1) Kirjallista suunnitelmaa ja siihen liittyvää kirjanpitoa. Riskejä arvioidaan jo suunnitelman laatimisvaiheessa, ja kirjanpitoon voidaan palata silloin, jos tulee esiin esimerkiksi asiakkaan ruokamyrkytyspäily.
2) Työntekijöiden tapaa toimia. Omavalvonnan totetuttaminen, eli hyvät hygieniakäytännöt ja mm. lämpötilojen mittaaminen kuuluvat kaikille.

Omavalvontasuunnitelmat ovat yritysten omia asiakirjoja. Viranomainen ei enää hyväksy suunnitelmaa ennalta, mutta voi tarkastaa suunnitelmat ja puuttua niiden sisältöön tarvittaessa. Viranomaiselta voi ja kannattaa toki kysyä neuvoja jo siinä vaiheessa, kun suunnitelmaa tekee!

Tarkastuksia varten omavalvonnan kirjanpito pitää säilyttää vähintään vuoden ajan, elintavikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä laskettuna. Kirjanpito voi olla kokonaan tai osittain sähköistä.

Fredman Pro -omavalvontajärjestelmä

Kuva: Fredman Pro

Mistä aikaa hyvin tehdylle omavalvonnalle?

Ammattikeittiössä tehdään töitä. Kiireessä omavalvonta ja keittiön johtaminen muuttuvat usein hyvistä suunnitelmista huolimatta sekalaisiin kansioihin mapitetuiksi epäselviksi ruutupaperimerkinnöiksi. Omavalvontaa ei voi ulkoistaa, mutta sen voi automatisoida. Omavalvontajärjestelmät, kuten Fredman Pro, helpottavat sekä päivittäistä työtä keittiössä, että kirjausten tarkastelua jälkikäteen. Automatisoidut digitaaliset järjestelmät auttavat sinua johtamaan paremmin keittiötäsi. Voit tutustua Fredman Pro:hon linkin takana ja varata maksuttoman kartoituskäynnin keittiöösi.

Ei kannata tehdä omavalvonnasta ”pakollista pahaa”. Parhaimmillaan omavalvonta auttaa työntekijöitä ymmärtämään työtään paremmin, ja koko keittiön toiminta tehostuu.

Teksti: Anna Vikström / Hygieniapassi.fi

Hygieniapassi.fi ja Fredman Pro ovat yhteistyökumppaneita.

+ Ei kommentteja

Lisää kommentti